Begeleiding van leerlingen voor en na hersenchirurgie

Neurologen overwegen tegenwoordig vaker bij een behandeling van kinderen met een focale epilepsie en een structurele oorzaak de mogelijkheid van een operatieve behandeling. Het gaat om kinderen, die onvoldoende reageren op minstens twee anti-epileptica en waarbij op de MRI de bron van de epilepsie zichtbaar is. 

Epilepsiechirurgie bij kinderen
Kinderen en jongeren kunnen tegenwoordig ook in aanmerking komen voor hersenchirurgie. Voordat tot een operatie wordt overgegaan, doorlopen zij een intensief traject. Het heeft impact op hun welzijn en de schooltijd.

“Ik heb in de begeleiding drie leerlingen, die een hersenchirurgietraject achter de rug hebben. Een vierde leerling is zojuist in het traject opgenomen. Het is voor deze jong volwassenen, allen MBO-leerlingen, en hun ouders een spannende tijd geweest. Na jaren van aanvallen die ondanks medicatie niet onder controle kwamen, is de wens groot om aanvalsvrij te worden.” 

Maatwerk
Tijdens het chirurgietraject gingen de leerlingen zoveel mogelijk naar school. Maar door de vele onderzoeken was er regelmatig sprake van schoolverzuim. In mijn begeleiding probeer ik een brug te slaan tussen school en leerling. Mijn begeleiding naar de school is erop gericht de betrokkenen van school te informeren over het verloop van het traject en wat van hen gevraagd wordt. Het vraagt van de school een flexibele opstelling ten aanzien van de leerling en het onderwijsleerproces.

Te denken valt aan:
¨       extra tijd met toetsen
¨       aanpassingen van het toetsrooster
¨       aanpassingen aan de overgangsnormen
¨       medische verklaring voor de examencommissie om herkansing te kunnen benutten
¨       verminderen van lesstof en/of praktijkopdrachten

Voor twee leerlingen heb ik voorgesteld de stageperiode uit te stellen tot na de operatie. De leerlingen hebben een aangepast programma kunnen volgen in de periode na de operatie.

Eén leerling had gedurende het schooljaar voldoende gepresteerd, zodat zij toch kon overgaan, ondanks dat zij de laatste toets week van het schooljaar had gemist door de operatie. 

Een ander leven
Bij de terugkeer op school is het afhankelijk van de revalidatie wat een leerling aankan en of de aanvallen inderdaad wegblijven. Samen met de leerling bekijk ik wat de eerste stap naar school kan zijn. Het is belangrijk dat de leerling naar zijn/haar lichaam luistert en het weer vertrouwt. Voor deze leerlingen is het bijzonder om na jaren nu aanvalsvrij te zijn. Het is een nieuwe ervaring, waarbij ze de wereld opnieuw gaan ontdekken. 

Nieuw perspectief
“Het is voor mij als onderwijskundig begeleider een voorrecht om in deze periode bij hen betrokken te zijn, ze te ondersteunen bij hun vragen en de keuzes waar ze voor staan en ze te coachen bij hun toekomstplannen, zoals beroepskeuze en het zelfstandig handelen. Er gaat een wereld voor ze open.”

 

Annemieke Pinxteren, onderwijskundig begeleider