Samenwerking van alle betrokkenen leidt tot goede resultaten

Zo ook in het geval van Stijn. Hij is gedurende twee maanden opgenomen geweest in de epilepsiekliniek van SEIN Zwolle. Daar is aan ouders de diagnose ESES (Electrical Status Epilepticus during Sleep) meegegeven. Een aandoening die bij Stijn, de helft van een tweeling, ernstige gevolgen heeft voor zijn gedrag. Het is een verdrietige periode voor de ouders en het gezin.

Ze zijn hun zoon “kwijt”, hij is zichzelf kwijt, het gezin is ontredderd. Stijn zal verder worden behandeld in het UMCG en zal in de tussentijd ook weer “gewoon” naar zijn eigen school moeten. Zijn betrokken, lieve leerkracht wil dit graag proberen, ze had altijd goed contact met Stijn. Maar al snel blijkt dat de problemen met Stijn zo groot zijn, dat hij niet meer goed kan functioneren in de klas. Na observaties komen we tot de conclusie dat, hoezeer we het Stijn ook gunnen om in zijn eigen vertrouwde omgeving naar school te gaan, dit nu niet mogelijk is.

En wat nu?
Daar zitten we dan: ouders, drie medewerkers van de school, de ambulant begeleider vanuit het Samenwerkingsverband, de gemeente en de schoolarts en de maatschappelijk werker van SEIN en ik van het LWOE, rond de tafel om samen te bespreken en uit te zoeken wat voor Stijn een goede toekomst zal zijn. Het verdriet bij de ouders is voelbaar en de warme ondersteuning van de school zichtbaar. Als ik een samenvattend verhaal geef van de geschiedenis rondom de epilepsie van Stijn staan bij velen de tranen in de ogen.

Wat is het zwaar voor ouders om tijdens de zoektocht naar hun kind, ook nog eens een zoektocht naar een goed plekje op school te moeten maken.

De oplossing
Door de snelle en efficiënte samenwerking is het voor Stijn mogelijk gemaakt dat hij iedere dag naar een dagbestedingsplek gaat, terwijl de behandeling voor zijn epilepsie is ingezet. De eerste die meteen bij Stijn op bezoek komt als hij naar de gespecialiseerde dagopvang gaat, is zijn leerkracht…
Binnenkort gaat Stijn een paar dagdelen naar een school voor langdurig zieke kinderen, een school voor speciaal onderwijs, en we hopen dat hij zich daar, met hun inzet en begeleiding, snel thuis zal voelen.

Dankzij samenwerking van verschillende instanties, ieder vanuit de eigen discipline, hebben we op een snelle manier ondersteuning kunnen bieden aan Stijn en zijn ouders. Ik ben blij dat ik daar aan bij heb kunnen dragen!

Marieke van der Lende, Onderwijskundig begeleider