Voorlichting en scholing

Door jarenlange ervaring in het  begeleiden van leerlingen met epilepsie, heeft het LWOE specialistische kennis opgebouwd met de grote diversiteit aan epilepsiebeelden en de impact daarvan op leren en gedrag. Voorlichting en scholing vormen een belangrijk onderdeel van onze advies- en begeleidingstrajecten. Voorlichting, workshops en studiebijeenkomsten kunnen een onderdeel zijn van een begeleidingsarrangement. Afhankelijk van de leerling en de situatie, én uw leervraag en reeds aanwezige kennis wordt - in overleg - het doel en de vorm van de scholingsbijeenkomst bepaald.

Wilt u graag eens van gedachten wisselen met een van onze onderwijskundig begeleiders over voorlichting en scholing van uw team?
Neem dan gerust telefonisch contact met ons op.  Mail naar info@lwoe.nl of stel hier uw scholingsvraag

Samenwerkingsverband of regionale verwijzingscommissie

Bent u een medewerker van een samenwerkingsverband of bent u een vertegenwoordiger van een regionale verwijzingscommissie? Uiteraard kan een onderwijskundig begeleider van het LWOE altijd een voorlichting op maat geven over epilepsie in relatie tot leren en gedrag en de begeleidingsmogelijkheden van LWOE.

Klik hier voor een paragraaf over de begeleiding van leerlingen met epilepsie binnen uw samenwerkingsverband. [doc]

Nieuw lesmateriaal basisonderwijs

Voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs heeft het Epilepsiefonds een pakket aan middelen gemaakt om epilepsie onder de aandacht te brengen. Epilepsie komt namelijk geregeld voor op de basisschool maar wordt vaak niet als zodanig herkend. En als het wel herkend wordt, is er nog veel onbekendheid over epilepsie.

Lees verder ....