Voorlichting en scholing

Door jarenlange ervaring met begeleiding van leerlingen met epilepsie, heeft het LWOE specialistische kennis opgebouwd met de grote diversiteit aan epilepsiebeelden en de impact daarvan op leren en gedrag. Voorlichting en scholing vormen een belangrijk onderdeel van onze advies- en begeleidingstrajecten. Voorlichting, workshops en studiebijeenkomsten kunnen een onderdeel zijn van een begeleidingsarrangement. Afhankelijk van de leerling en de situatie wordt - in overleg - het doel en de vorm van de voorlichting bepaald.

De cursussen die wij organiseren voor leerkrachten en professionals en die bestaan uit 3 of 5 bijeenkomsten worden vanaf 1 augustus 2014 separaat in rekening gebracht. Het laatste nieuws over trainingen en cursussen kunt u opvragen bij de onderwijskundig begeleider met wie u contact heeft.

Samenwerkingsverband of regionale verwijzingscommissie

Bent u een medewerker van een samenwerkingsverband of bent u een vertegenwoordiger van een regionale verwijzingscommissie? Uiteraard kan een onderwijskundig begeleider van het LWOE altijd een voorlichting op maat geven over epilepsie in relatie tot leren en gedrag. Ook kunnen wij uitleggen hoe wij adviseren over toekenning van zware onderwijszorg.

Klik hier voor een paragraaf over de begeleiding van leerlingen met epilepsie binnen uw samenwerkingsverband. [doc]

LWOE scholingsbrochure [pdf]