Aangepaste lesinstructie in de kleuterklas

De ouders en de juf van Hakan (5) maken zich zorgen. Hakan lijkt slim genoeg, zijn epilepsie is onder controle en toch valt hij op in de klas.     Is dit normaal of heeft deze kleuter extra begeleiding op school nodig? 

Hakan heeft moeite met het verwerken van signalen. Epilepsie en medicatie kunnen het verwerken van die informatie vertragen of verstoren. Ook terwijl de epilepsie onder controle is en we aan de buitenkant van de persoon niets zien. Door zijn epilepsie heeft Hakan moeite met informatieverwerking. Hij kan op school niet laten zien wat hij kan. Als onderwijskundig begeleider met epilepsie-expertise bekijk ik welk advies ik kan bieden. 

Hoe kom je hier achter?
Door een gesprek met de ouders van Hakan en de juf kunnen we samen achterhalen waar de schoen wringt. Ik maak een analyse van beschikbare informatie en doe een observatie. Dit combineer ik met kennis over ontwikkeling van jonge kinderen en hun brein, en kennis over epilepsie, medicatie en informatieverwerking. Zo nodig kunnen we aanvullend onderzoek doen. 

Verstoorde informatieverwerking
Het blijkt dat Hakan veel problemen heeft met informatie verwerken. De jongen begint na instructies niet met zijn werk. Ook kan hij niet kiezen uit verschillende werkjes. Bovendien is hij traag in de uitvoering van taken. Spelen met andere kleuters verloopt niet soepel en de jongen heeft een afwachtende houding in het maken van contact. Hij is vaak te laat, in alles en overal. Hakan heeft hierdoor geen plezier op school, hij is onzeker en angstig.

Samen zoeken naar passende oplossingen
Een goede, positieve start is cruciaal voor de toekomst van Hakan. Hiervoor moeten we de oorzaak van zijn gedrag en de gevolgen achterhalen. Daarnaast is het belangrijk om kennis over epilepsie over te brengen en begrip te kweken bij leerkrachten en klasgenoten. Relatief eenvoudige aanpassingen op school en stimulering op maat kunnen de kleuter helpen. 

Aansluiten bij de (on)mogelijkheden
Door enkele aanpassingen in het onderwijs gaat het direct beter op school. Na elke klassikale instructie gaat de juf na wat Hakan ervan begrijpt. Zo ontdekt zij wat de kleuter heeft opgepikt en wat hij nog nodig heeft om te starten met zijn werk. Door zijn taak te verdelen in kleine stukjes lukt het Hakan zijn werk af te krijgen. Op deze manier verloopt de informatieverwerking bij hem beter. We zorgen samen dat leren -ondanks epilepsie- leuker wordt en dat er wordt aangesloten bij de mogelijkheden van Hakan.

 

Louise Eijkenboom, Onderwijskundig begeleider

  

Om privacy redenen is in dit blog een fictieve naam gebruikt.