Ouders en verzorgers

Heeft u een kind met de diagnose epilepsie en heeft uw kind leer- en/of gedragsproblemen op school? De onderwijskundig begeleiders van het LWOE hebben de kennis en ervaring om leerlingen met epilepsie en hun leerkracht(en) goed te begeleiden in het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW. Docenten en studenten van deze beide onderwijsvormen kunnen wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.

LWOE rechtstreeks inschakelen

Onze ondersteuning en advies kunt u zelf - zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in de regio waar uw school onder valt - inschakelen. U belt met het LWOE voor een kennismakingsgesprek. U stelt hier uw vraag, of u maakt gebruik van het aanmeldingsformulier. Op basis van het kennismakingsgesprek geeft uw onderwijskundig begeleider een advies en wordt het traject gestart.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken en leerlingen met epilepsie specialistische begeleiding nodig hebben. 

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

Leerling met epilepsie op school [pdf]

Beknopte informatie: ‘Passend Onderwijs voor leerlingen met epilepsie’ [pdf]