Monique van Estrick

Monique van Estrick

Ambulant onderwijskundig begeleider

Wanneer ik leerlingen met epilepsie en hun omgeving begeleid, staat het belang van het kind ten alle tijden voorop. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Samen met de leerkrachten zoek ik naar de beste oplossingen en mogelijkheden voor de leerling.

Lees onze artikelen

Marieke Wijnans
Achtergrondartikel

Het werk van psychologen bij het LWOE

Door: Marieke Wijnans

Het LWOE bestaat uit een groot aantal onderwijskundig begeleiders en een team van gedragswetenschappers ofwel psychologen.

Video interview

"Ik zit in groep 6 en reken met groep 7 mee."

Ben, Carice en Giel zijn drie (middenbouw)leerlingen die vertellen hoe zij omgaan met epilepsie. Ze delen een tip voor leerkrachten om te begrijpen wat voor hen goed werkt.

Abby cover
Nieuws

Boek Abby is een tekenkampioen

"Abby is een Tekenkampioen" is een boekje dat kinderen op een speelse en begrijpelijke manier informeert over epilepsie en de onderzoeken die worden uitgevoerd bij SEIN.

Video interview

Expertise- en kennisinstuut SEIN en de band met het LWOE

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider Lida Groot en neuroloog Paul Augustijn geven uitleg over de samenwerking tussen SEIN en het LWOE, en zoomen in op het Kinder Epilepsie Centrum (KEC).

Blog

Oplossingen voor rekenproblemen

Door: Aranka Altena

Sophie is net gestart in groep 5. Ze heeft automatiseringsproblemen in het algemeen en wat weinig inzicht in het rekenen.

Blog

Opname bij het Kinderepilepsiecentrum SEIN leidt tot oplossingen voor schoolproblemen

Door: Lida Groot

Als onderwijskundig begeleider kom ik in contact met de school van Jill, een negenjarige basisschoolleerling met schoolproblemen.