Begeleiding voor leerlingen met epilepsie in het buitenland

Voor leerlingen met epilepsie die in Nederland naar school gaan en leer- en gedragsproblemen ondervinden, biedt het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie begeleiding. Door het internet en andere moderne technologieën is begeleiding van Nederlandse leerlingen met epilepsie in het buitenland nu ook mogelijk. Een welkome ondersteuning voor kinderen van expats.

Begeleiding op afstand

Het begeleidingstraject van leerlingen in het buitenland is min of meer hetzelfde als van een kind dat in Nederland woont, alleen de fysieke nabijheid is er niet. Door gebruik van bijvoorbeeld Skype, WhatsApp en WeTransfer is begeleiding op afstand namelijk mogelijk. Hoewel het vanwege het tijdsverschil soms even puzzelen is om een goed contactmoment te vinden, lukt dat door de goede wil en inzet van alle betrokkenen altijd wel. 

Terugkeer naar Nederland voorkomen

Dankzij de huidige digitale mogelijkheden kunnen we leerkrachten (en schoolteams) van Nederlandse scholen in het buitenland ondersteunen bij leerlingen met epilepsie. Dit zorgt ervoor dat het onderwijs beter aangepast kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierdoor kan in veel gevallen een noodgedwongen terugkeer van het gezin naar Nederland voorkomen worden. Dat is van groot belang, want zo’n terugkeer heeft een enorme impact op alle gezinsleden. 

Verloop van de aanmelding

Als de Nederlandse school in het buitenland een zo geheten BRIN-nummer heeft, kan de aanmelding van de leerling met epilepsie via de site van het LWOE plaatsvinden door het aanvraagformulier in te vullen. Ook de ouders kunnen een aanmelding doen. De leerling krijgt vervolgens een begeleider toegewezen. 

Begeleiding in Zuidoost-Azië

Door een ouder die online zelf het LWOE vond, kwam ik in contact met de Hollandse School in Zuidoost-Azië. Via Skype heb ik vervolgens epilepsievoorlichting gegeven aan de leerkrachten en schoolbegeleiders. Ook groepsvergaderingen verliepen via Skype. De contacten met de ouders, intern begeleider en leerkracht van de leerling met epilepsie, verliepen via WhatsApp, soms aangevuld met een e-mail. Klassenobservatie was mogelijk doordat de school tijdens de les video-opnamen van de leerling maakte en deze via WeTransfer naar mij stuurde. Net als mijn andere leerlingen kon ik ook deze leerling intern bespreken met onze orthopedagoog/psycholoog. Ondanks de afstand en het tijdsverschil is het op deze manier gelukt een geschikt begeleidings-/adviestraject op te zetten voor deze leerling in Zuidoost-Azië. 

Auteur

Hetty van Opzeeland

Voormalig ambulant onderwijskundig begeleider

Lees ook