Blog & artikelen

Niks aan de hand, toch…?
Blog Karin Lorskens

Ik ontmoet deze leerling voor het eerst bij haar overstap naar het voortgezet onderwijs.

Een meisje met een forse epilepsie. Niet zozeer vanwege grote aanvallen, maar juist de zeer vele absences beïnvloeden dagelijks haar functioneren. Het maakt dat ze zich onzeker voelt en niet altijd goed weet wat er van haar wordt verwacht in de lessen op school.

Ik heb epilepsie, maar ik wil er liever niet over praten………..
Blog Jasper Beekhuis

Groter groeien met epilepsie betekent ook leren zeggen wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Hiervoor moeten kinderen zelfstandiger en weerbaarder worden. Vooral bij kinderen met sociaal-emotionele problemen kan dit een uitdaging zijn. Een onderwijskundig begeleider leert leerlingen stapsgewijs zelf na te denken over hun zorgvraag en versterkt hen op sociaal-emotioneel gebied.

 

Epilepsie-expertise over de grens
Blog Hetty van Opzeeland

Voor leerlingen met epilepsie die in Nederland naar school gaan en leer- en gedragsproblemen ondervinden, biedt het LWOE begeleiding. Maar door de nieuwe technologieën en internet is begeleiding van Nederlandse leerlingen met epilepsie in het buitenland nu ook mogelijk. Een welkome ondersteuning voor kinderen van ex-pats.

Matthijs
Blog Richard Donker

Veel leerkrachten van leerlingen met epilepsie hebben vragen. Niet alleen over de epilepsie, maar ook over de medicatie, de aanvallen en de effecten van dit alles op het leren. Het LWOE beantwoordt deze vragen toegespitst op de betreffende leerling. Voor de ene leerling is daarom een voorlichting aan het team of de klas voldoende, voor een andere leerling is bijvoorbeeld ook begeleiding van het leerproces gewenst.
Matthijs heeft epilepsie. Maar er speelt nog meer.