Artikelen

Met epilepsie vallen er gaten
artikel Maria Beks

Anne is 22 jaar. Ze is kort geleden afgestudeerd op het hbo, de toekomst ligt aan haar voeten. Sinds kort schudt haar wereld echter op zijn grondvesten (hoe toepasselijk, deze beeldspraak). Ze krijgt grote epileptische aanvallen. Na de diagnose epilepsie is ze gestart met medicatie maar de aanvallen blijven komen, onverwacht en altijd heftig. Ze kan niet meer werken, en zelfstandig wonen is nu ook even niet meer mogelijk.

Diagnostisch instrumentarium bij Landau-Kleffner syndroom
artikel Loretta van Iterson

In het decembernummer uit 2017 van Epilepsie werd bij de casusbeschrijving 'Taalonderzoek bij een kind met Landau-Kleffner syndroom' benadrukt dat neuropsychologische diagnostiek bij dit ernstige kinderepilepsiesyndroom in de accute fase essentieel is. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de diagnostische middelen die hiervoor kunnen worden ingezet.

Dyslexie als comorbiditeit bij kinderen met epilepsie
artikel Loretta van Iterson

Leesproblemen en dyslexie komen voor als comorbiditeit bij kinderen met epilepsie. De diagnose dyslexie wordt gesteld aan de hand van de diagnostische richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Dat deze richtlijnen een neurologische stoornis als exclusiecriterium voor dyslexie noemen, veroorzaakt onrust bij psychodiagnostici in het veld. De vraag die in deze bijdrage aan de orde gesteld wordt is daarom: kan de diagnose dyslexie gesteld worden bij kinderen bij epilepsie?