Artikelen

Diagnostisch instrumentarium bij Landau-Kleffner syndroom
artikel Loretta van Iterson

In het decembernummer uit 2017 van Epilepsie werd bij de casusbeschrijving 'Taalonderzoek bij een kind met Landau-Kleffner syndroom' benadrukt dat neuropsychologische diagnostiek bij dit ernstige kinderepilepsiesyndroom in de accute fase essentieel is. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de diagnostische middelen die hiervoor kunnen worden ingezet.

Dyslexie als comorbiditeit bij kinderen met epilepsie
artikel Loretta van Iterson

Leesproblemen en dyslexie komen voor als comorbiditeit bij kinderen met epilepsie. De diagnose dyslexie wordt gesteld aan de hand van de diagnostische richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Dat deze richtlijnen een neurologische stoornis als exclusiecriterium voor dyslexie noemen, veroorzaakt onrust bij psychodiagnostici in het veld. De vraag die in deze bijdrage aan de orde gesteld wordt is daarom: kan de diagnose dyslexie gesteld worden bij kinderen bij epilepsie?