Buiten gaat het zó vaak fout!

Vooral in vrije situaties gaat het fout’, vertelt de leerkracht mij tijdens een begeleidingsgesprek. Tuur reageert vaak agressief en dan moet er weer worden ingegrepen. “Het was Tuur weer”, is een veel gehoorde kreet in de koffiekamer. Tuur is bekend met absence epilepsie. Hij heeft hiervoor medicatie, toch heeft hij af en toe nog absences. De leerkracht meldt dat ze deze aanvallen maar zelden ziet.

Observatie met camera op het schoolplein
Ik stel voor een camera-observatie te maken van het buitenspelen tijdens de pauze. Tuur speelt buiten en is actief betrokken bij een spel met een aantal klasgenootjes. Ze gooien een schuimrubber bal over naar elkaar. Iedereen ervaart zichtbaar plezier aan deze activiteit en niet in het minst Tuur. Dan staat Tuur plots stil, hij staart wat voor zich uit, zijn armen hangen slap naar beneden. Het spel gaat door, het spel verplaatst zich naar een ander deel van het plein. Niemand merkt op dat Tuur even niet mee doet. Dan, na een 10tal seconden, is Tuur er weer. Hij kijkt wat verdwaasd om zich heen, lijkt niet meer te weten wat hij aan het doen was.  Voor Tuur kruipen een paar kinderen achter elkaar over de grond. Tuur kruipt achter hen aan. “Jij was niet met ons aan het spelen, Tuur!!!” roept de achterste jongen. Tuur staat op en schopt de jongen. Dit ziet de juf en Tuur moet naar binnen. “Het was Tuur weer”, de verzuchting in de koffiekamer.

Teamvoorlichting; uitleg zorgt voor begrip
Bij de teamvoorlichting laat ik de beelden zien. Filmbeelden vertellen meer dan woorden kunnen. Het is stil in de koffiekamer. Niet eerder heb ik zo veel begrip gevoeld en bereidheid ervaren om Tuur te willen helpen. Er wordt nu anders gekeken naar het gedrag van Tuur. Schoppen en slaan is nog steeds niet toegestaan, maar de leerkracht kan nu wel met Tuur aan de slag. Met hem bespreken wat hij kan doen op momenten dat hij het even niet meer weet. En aan de groep kan uitleg gegeven worden over de epilepsie van Tuur en de gevolgen voor zijn functioneren.

En Tuur, hij speelt weer vrolijk mee. Hij weet dat hij kan rekenen op het begrip van zijn omgeving.

 

Maria Beks, onderwijskundig begeleider