Wie helpt me?

"Volgend schooljaar ga ik van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ik heb er nog niet zoveel zin in. Ik heb een soort epilepsie die er altijd is en die soms zichtbaar is, maar vaak ook niet.
De dokter zegt, dat ik ESES epilepsie heb en dat deze vooral ’s avonds en ’s nachts extra actief is”.

Vermoeidheid
Naar een school met veel trappen wil Albert niet, omdat hij vaak zo vermoeid is. Door veel traplopen zal het nog erger worden. Hij gaat ervan uit dat hij geen pasje voor de lift krijgt. De lift is alleen voor de leerkrachten.

Overlegmoment op basisschool
In het overleg wordt over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs gesproken. Een open dag is geweest en in principe is de keus voor een school gemaakt. Hoe kan er een soepele overgang plaatsvinden van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Op het functioneren van Albert heeft de epilepsie grote invloed. Door zijn epilepsiesyndroom komt hij bijna nooit in een diepe slaap. Het gevolg is dat hij veel last heeft van vermoeidheid, ook al bij het begin van de schooldag. In de loop van de week neemt zijn vermoeidheid toe.

Zorgen
De moeder van Albert maakt zich zorgen. Ze wil graag dat hij een goede start maakt in het voortgezet onderwijs. Ze is goed bekend met de aandoening van haar zoon en ze wil graag ondersteuning bij het kennismakingsgesprek op de nieuwe school. Op de basisschool heeft ze gemerkt dat er door de begeleiding vanuit het LWOE meer begrip ontstond bij de leerkrachten van Albert. Kennisoverdracht door een deskundige wordt vaak goed ontvangen en geaccepteerd.

Overdracht
Kort na de aanmelding is er een mailtje van moeder: de zorgcoördinator van de nieuwe school wil graag overleggen. Men is nog weinig bekend met epilepsie en ze willen meer weten over de mogelijke gevolgen ervan.
Ik ga mee naar het eerste gesprek en geef adviezen waardoor de school rekening kan houden met de vermoeidheid van Albert. Misschien kan hij een liftpasje krijgen? Is het mogelijk om een extra set boeken voor hem te bestellen, zodat hij niet de hele dag een zware tas met boeken hoeft te dragen? Of is het lesmateriaal digitaal beschikbaar? Ouders overwegen bovendien om een elektrische fiets aan te schaffen voor Albert om dagelijks de acht kilometer naar school te kunnen fietsen en dan nog wat energie over te hebben.

Door de informatie van het LWOE over deze specifieke vorm van epilepsie kan de school de extra ondersteuning goed laten aansluiten bij de zorgvraag van Albert.

Jasper Beekhuis, onderwijskundig begeleider