Medische professionals

Krijgt u tijdens het spreekuur ook vragen van ouders over hun kinderen met epilepsie en leer- en/of gedragsproblemen op school? 

Ouders en de betrokken leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met een onderwijskundig begeleider van het LWOE in de regio voor advies en begeleiding.

Ook u als medicus kan een schoolgaand kind of jongere aanmelden bij het LWOE voor begeleiding op school. U belt met het LWOE, u stelt hier uw vraag, of stuur uw brief met informatie en hulpvraag naar de LWOE epilepsieschool in uw regio. Een onderwijskundig begeleider neemt dan contact op met de ouders en de school voor een kennismakingsgesprek en indien nodig wordt een begeleidingstraject gestart.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken en leerlingen met epilepsie specialistische begeleiding nodig hebben. 

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

Onze onderwijskundige begeleiders geven advies en denken mee over o.a.:

  • omgaan met aanvallen op school
  • aanpassing van het lesprogramma
  • gedragsveranderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • kansen ter verbetering van het leerproces van de leerling

Leerling met epilepsie op school [pdf]

Beknopte informatie: ‘Passend Onderwijs voor leerlingen met epilepsie’ [pdf]