Onderwijsprofessionals

Heeft u een leerling in de klas met epilepsie die niet de onderwijsresultaten haalt die u verwacht? Wilt u van gedachten wisselen over mogelijkheden en kansen voor deze leerling?

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met een onderwijskundig begeleider van het LWOE in de regio. Het LWOE is het loket voor leerlingen met epilepsie en hun leerkrachten in het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor de begeleiding van studenten met epilepsie in het hoger beroeps onderwijs (HBO) en universitair onderwijs wordt het LWOE niet bekostigd door het ministerie OCW. Docenten en studenten van deze beide onderwijsvormen kunnen wel telefonisch contact opnemen met LWOE voor vragen en advies over studeren met epilepsie.

LWOE rechtstreeks inschakelen

Onze ondersteuning en advies kunt u zelf - zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in uw regio - inschakelen. U belt met het LWOE voor een kennismakingsgesprek. U stelt hier uw vraag, of u maakt gebruik van het aanmeldingsformulier. Op basis van het kennismakingsgesprek geeft uw onderwijskundig begeleider een advies en wordt het traject gestart.

Landelijke budgetfinanciering

Het LWOE ontvangt voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie een budgetfinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken en leerlingen met epilepsie specialistische begeleiding nodig hebben.

Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ nodig is, kan een school hiervoor een beroep doen op de zorggelden van het eigen regionale samenwerkingsverband.

Onze onderwijskundige begeleiders geven advies en denken mee over o.a.:

  • omgaan met aanvallen op school
  • aanpassing van het lesprogramma
  • gedragsveranderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • kansen ter verbetering van het leerproces van de leerling

Lees hier meer over de kenmerken van epilepsie in een checklist voor leerkrachten en docenten en maak gebruik van een aanvalsprotocol om afspraken vast te leggen hoe om te gaan met de aanvallen. 

Werkt u bij een samenwerkingsverband en bent u op zoek naar een concepttekst voor het ondersteuningsplan voor leerlingen met epilepsie? Klik dan hier voor een paragraaf over onze dienstverlening aan leerlingen met epilepsie.

Leerling met epilepsie op school [pdf]

Beknopte informatie: ‘Passend Onderwijs voor leerlingen met epilepsie’ [pdf]