Artikelen

Type article
Blog

Nieuwe werkvorm in de klas verbetert prestaties van alle leerlingen

Johan is vanwege zijn epilepsie aangemeld voor begeleiding van het LWOE. Hij is leerling op een basisschool in het midden van het land.

Blog

Epilepsie en autisme

Door: Judy Koopmans

Als onderwijskundig begeleider van het LWOE richt ik me op epilepsie en leer- en gedragsproblemen.

Marieke Wijnans
Achtergrondartikel

Het werk van psychologen bij het LWOE

Door: Marieke Wijnans

Het LWOE bestaat uit een groot aantal onderwijskundig begeleiders en een team van gedragswetenschappers ofwel psychologen.

Blog

Epilepsie en andere zorgvragen

Veel leerkrachten van leerlingen met epilepsie hebben allerlei vragen.

Jasper Beekhuis
Blog

Zelfstandigheid en weerbaarheid bij leerlingen met epilepsie

Door: Jasper Beekhuis

Het is belangrijk dat kinderen met epilepsie leren zeggen wat er aan de hand is en wat ze nodig hebben.

Karin de Wit
Blog

Meer begrip voor epilepsie op school

Door: Karin de Wit

Eline is een brugklasleerling die veel last heeft van haar epilepsie. Ze heeft absences die dagelijks haar functioneren beïnvloeden.

Bob Averink
Blog

Het effect van klassenvoorlichting over epilepsie in het VO

Door: Bob Averink

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is een grote stap. Zeker voor leerlingen met epilepsie.

Erik Kloos
Blog

Zelf voorlichting geven over je epilepsie

Door: Erik Kloos

Een van de mogelijkheden in de begeleiding van het LWOE is het geven van een voorlichting in de klas.

Blog

Epilepsie in het basisonderwijs

Alex is een jonge leerling met absence epilepsie die met medicatie lastig onder controle te krijgen was.

Blog

De mogelijkheden voor leerlingen met epilepsie op kleine scholen

Door: Marthie Gouma

Onderweg naar een leerling kom ik op een bekende, smalle weg, langs een kleine dorpsschool. Mijn gedachten gaan terug naar de periode dat ik hier regelmatig binnenstapte.

Hans van Dijck
Blog

Problemen en oplossingen bij epilepsie

Door: Hans van Dijck

Daar lig je dan ineens op de grond. Later hoor je dat jouw omgeving erg van je geschrokken is.

Christine Kleywegt
Blog

Lesgeven over Eerste Hulp Bij Aanvallen (EHBA)

Door: Christine Kleywegt

In het hele land maken veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik van het LWOE-aanbod om cursussen en lesmodules te geven over leren en epilepsie.

Blog

Rekenproblemen bij leerlingen met epilepsie

Rens zit in groep 5 van de basisschool en heeft epilepsie. Hij heeft veel moeite met rekenen en vindt dit vak dan ook niet leuk.

Louise Eijkenboom
Blog

Samen komen we tot een oplossing

Door: Louise Eijkenboom

Vera is een dromerige, sociale en hardwerkende leerling met Rolandische epilepsie in het reguliere basisonderwijs.

Sandrine Bertrand
Blog

De rol van de leerkracht bij het stellen van leerdoelen

Door: Sandrine Bertrand

Als onderwijskundig begeleider van het LWOE kom ik in aanraking met allerlei verschillende mensen die te maken hebben met leerlingen met epilepsie.

Jasper Beekhuis
Blog

Epilepsie en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Door: Jasper Beekhuis

“Ik ben Albert. Volgend schooljaar ga ik van de basisschool naar de middelbare school. Ik heb er nog niet zoveel zin in, omdat ik last heb van mijn epilepsie.

Claudette van Gaal
Blog

Het belang van goede begeleiding en samenwerking voor leerlingen met epilepsie

Door: Claudette van Gaal

Demy is een havo 3-leerling met epilepsie. De epilepsie en de medicatie die Demy hiervoor kreeg, hadden een grote invloed op haar functioneren als persoon.

Blog

De lange weg van Lotte

Lotte is een leerling in havo 3 die een nare vorm van epilepsie achter de rug heeft. Na een afspraak op haar school denk ik na over de lange weg die zij heeft afgelegd.

Maarten Bakermans
Blog

Voorlichting over epileptische aanvallen aan zeer moeilijk lerende kinderen

Door: Maarten Bakermans

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie geeft regelmatig voorlichting over epilepsie aan uiteenlopende doelgroepen.

Suzanne van Haren
Blog

Jesper: “Een zwarte dag uit mijn leven met veel consequenties”

Door: Suzanne van Haren

Voor een goed begrip van de onderwijsondersteuning die een leerling met epilepsie nodig heeft, geven onderwijskundig begeleiders van het LWOE vaak een voorlichting aan het docententeam.

Marieke van der Lende
Blog

Samenwerking van alle betrokkenen biedt oplossingen voor kinderen met epilepsie

Door: Marieke van der Lende

Als kinderen met epilepsie tegen problemen aanlopen tijdens hun schoolcarrière, is het van belang dat alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken om een oplossing te vinden.

Jonita Vreijsen
Achtergrondartikel

Opletten in de klas en het verwerken van prikkels

Door: Jonita Vreijsen, Marieke Wijnans

Veel leerlingen met epilepsie hebben aandachtproblemen die in de weg staan bij het leren en opletten in de klas.

Elma van Doorn
Blog

Ondersteuning van het samenwerkingsverband voor leerlingen met epilepsie 

Door: Elma van Doorn

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Zo werk ik geregeld samen met het Samenwerkingsverband Unita.

Achtergrondartikel

Het werkgeheugen van jonge kinderen met epilepsie

Er bestaan verschillende soorten geheugens, zoals het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen.