Artikelen

Bob Averink
Blog

Het effect van klassenvoorlichting over epilepsie in het VO

Door: Bob Averink

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is een grote stap. Zeker voor leerlingen met epilepsie.

Erik Kloos
Blog

Zelf voorlichting geven over je epilepsie

Door: Erik Kloos

Een van de mogelijkheden in de begeleiding van het LWOE is het geven van een voorlichting in de klas.

Marjo Covalenco
Blog

Epilepsie in het basisonderwijs

Door: Marjo Covalenco

Alex is een jonge leerling met absence epilepsie die met medicatie lastig onder controle te krijgen was.

Marthie Gouma
Blog

De mogelijkheden voor leerlingen met epilepsie op kleine scholen

Door: Marthie Gouma

Onderweg naar een leerling kom ik op een bekende, smalle weg, langs een kleine dorpsschool. Mijn gedachten gaan terug naar de periode dat ik hier regelmatig binnenstapte.

Hans van Dijck
Blog

Problemen en oplossingen bij epilepsie

Door: Hans van Dijck

Daar lig je dan ineens op de grond. Later hoor je dat jouw omgeving erg van je geschrokken is.

Christine Kleywegt
Blog

Lesgeven over Eerste Hulp Bij Aanvallen (EHBA)

Door: Christine Kleywegt

In het hele land maken veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik van het LWOE-aanbod om cursussen en lesmodules te geven over leren en epilepsie.

Jan Bosmans
Blog

Rekenproblemen bij leerlingen met epilepsie

Door: Jan Bosmans

Rens zit in groep 5 van de basisschool en heeft epilepsie. Hij heeft veel moeite met rekenen en vindt dit vak dan ook niet leuk.

Louise Eijkenboom
Blog

Samen komen we tot een oplossing

Door: Louise Eijkenboom

Vera is een dromerige, sociale en hardwerkende leerling met Rolandische epilepsie in het reguliere basisonderwijs.

Lina Rood
Blog

De rol van de leerkracht bij het stellen van leerdoelen

Door: Lina Rood

Als onderwijskundig begeleider van het LWOE kom ik in aanraking met allerlei verschillende mensen die te maken hebben met leerlingen met epilepsie.

Jasper Beekhuis
Blog

Epilepsie en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Door: Jasper Beekhuis

“Ik ben Albert. Volgend schooljaar ga ik van de basisschool naar de middelbare school. Ik heb er nog niet zoveel zin in, omdat ik last heb van mijn epilepsie.

Claudette van Gaal
Blog

Het belang van goede begeleiding en samenwerking voor leerlingen met epilepsie

Door: Claudette van Gaal

Demy is een havo 3-leerling met epilepsie. De epilepsie en de medicatie die Demy hiervoor kreeg, hadden een grote invloed op haar functioneren als persoon.

Annemarie Ovaa
Blog

De lange weg van Lotte

Door: Annemarie Ovaa

Lotte is een leerling in havo 3 die een nare vorm van epilepsie achter de rug heeft. Na een afspraak op haar school denk ik na over de lange weg die zij heeft afgelegd.

Maarten Bakermans
Blog

Voorlichting over epileptische aanvallen aan zeer moeilijk lerende kinderen

Door: Maarten Bakermans

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie geeft regelmatig voorlichting over epilepsie aan uiteenlopende doelgroepen.

Suzanne van Haren
Blog

Jesper: “Een zwarte dag uit mijn leven met veel consequenties”

Door: Suzanne van Haren

Voor een goed begrip van de onderwijsondersteuning die een leerling met epilepsie nodig heeft, geven onderwijskundig begeleiders van het LWOE vaak een voorlichting aan het docententeam.

Marieke van der Lende
Blog

Samenwerking van alle betrokkenen biedt oplossingen voor kinderen met epilepsie

Door: Marieke van der Lende

Als kinderen met epilepsie tegen problemen aanlopen tijdens hun schoolcarrière, is het van belang dat alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken om een oplossing te vinden.

Jonita Vreijssen
Achtergrondartikel

Opletten in de klas en het verwerken van prikkels

Door: Jonita Vreijsen, Marieke Wijnans

Veel leerlingen met epilepsie hebben aandachtproblemen die in de weg staan bij het leren en opletten in de klas.

Elma van Doorn
Blog

Ondersteuning van het samenwerkingsverband voor leerlingen met epilepsie 

Door: Elma van Doorn

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Zo werk ik geregeld samen met het Samenwerkingsverband Unita.

Achtergrondartikel

Het werkgeheugen van jonge kinderen met epilepsie

Door: Loretta van Iterson

Er bestaan verschillende soorten geheugens, zoals het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen.

Blog

Een andere toekomst door epilepsie

Door: Yvonne van den Berg

Als onderwijskundig begeleider voor leerlingen met epilepsie kom ik vaak terecht in situaties die voor een leerling heel ingrijpend zijn.

Karin Luymes
Achtergrondartikel

De invloed van epilepsie op het gedrag van kinderen

Door: Karin Luymes

De meeste kinderen met epilepsie die dankzij medicijnen aanvalsvrij zijn, zijn op straat of op het schoolplein niet van kinderen zonder epilepsie te onderscheiden.

Blog

Begeleiding voor leerlingen met epilepsie in het buitenland

Door: Hetty van Opzeeland

Voor leerlingen met epilepsie die in Nederland naar school gaan en leer- en gedragsproblemen ondervinden, biedt het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie be

Blog

Oplossingen voor rekenproblemen

Door: Aranka Altena

Sophie is net gestart in groep 5. Ze heeft automatiseringsproblemen in het algemeen en wat weinig inzicht in het rekenen.

Blog

Onzekerheid en een onveilig gevoel door epilepsieaanvallen

Door: Nantsje Leijendekker

“Ik weet precies wanneer Mony een aanval heeft, want dan komt ze altijd even tegen me aanleunen”, zegt de leerkracht van groep 2 over een leerling met epilepsie.