Artikelen

Type article
Blog

Kennis en afspraken over epilepsie biedt zekerheid voor alle betrokkenen

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik spreekuren in ziekenhuizen voor kinderen met epilepsie.

Christine Kleywegt
Blog

Absence epilepsie en schoolproblemen

Door: Christine Kleywegt

Alfons is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij geen aanvallen meer heeft, gaat het moeizaam op school.

Bob Averink
Blog

Een gezamenlijke aanpak als oplossing voor problemen met aandacht en geheugen

Door: Bob Averink

Ongeveer de helft van de kinderen met epilepsie ervaart schoolproblemen. Een deel hiervan heeft daardoor extra hulp nodig op school.

Frank Lorskens
Blog

Epilepsiechirurgie: kansen en knelpunten na de operatie

Door: Frank Lorskens

Sofia is een 15-jarige leerling die veel last heeft gehad van epilepsie. Na een geslaagde operatie is ze weer aan de slag gegaan op school.

Blog

Een vertraagde informatieverwerking door epilepsie

Door: Marthie Gouma

Veel leerlingen met epilepsie hebben te maken met een vertraagde informatieverwerking.

Suzanne van Haren
Blog

Epilepsie en sociale contacten na schooltijd

Door: Suzanne van Haren

Iedere ouder en leerkracht kent de taferelen op het schoolplein wanneer de laatste schoolbel is gegaan.

Claudette van Gaal
Blog

Als leerling met epilepsie starten in het voortgezet onderwijs

Door: Claudette van Gaal

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind.

Ria Koerhuis
Blog

Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Door: Ria Koerhuis

Epilepsie bij jonge kinderen kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs.

Elma van Doorn
Blog

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Door: Elma van Doorn

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hans van Dijck
Blog

Narcolepsie: geplande dutjes op school helpen

Door: Hans van Dijck

Sanne (17) heeft narcolepsie, een neurologische slaap/waakstoornis. Mensen met narcolepsie kunnen overdag niet wakker blijven.

Maarten Bakermans
Blog

Ontwikkelingsonderzoek bij kleuters met epilepsie

Door: Maarten Bakermans

Epilepsie kan bij kleuters zorgen voor een verstoring van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Blog

Eerste Hulp Bij Aanvallen: het belang van een aanvalsprotocol

Door: Leonie Bloemendaal

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik niet alleen de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en epilepsie. Er wordt soms ook om begeleiding gevraagd voor goed f

Blog

Het belang van een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met epilepsie

Kyra heeft een bovengemiddeld IQ en kan hierdoor starten op de havo in het regulier onderwijs.

Ellen Sargentini
Blog

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Door: Ellen Sargentini

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

John vd Corput
Blog

Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Door: John van de Corput

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Sandrine Bertrand
Blog

Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Door: Sandrine Bertrand

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school.

Blog

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

foto Claudia
Blog

Het belang van openheid over epilepsie bij kinderen

Door: Claudia van den Hoven

Kinderen met epilepsie kunnen onzeker zijn over reacties van medeleerlingen op hun epilepsie.

Blog

Hersenchirurgie bij kinderen met epilepsie

Bij de behandeling van kinderen met een focale epilepsie en een structurele oorzaak van de epilepsie overwegen neurologen tegenwoordig vaker een hersenoperatie.

Maria Beks
Blog

Agressief gedrag door absence epilepsie

Door: Maria Beks

Tuur is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij hiervoor medicatie heeft, heeft hij af en toe nog absences.

Carola Bol
Blog

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Door: Carola Bol

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Blog

Onderwijskundig spreekuur voor leerlingen met epilepsie in het ziekenhuis

Voor de schoolbegeleiding van leerlingen met epilepsie werk ik als onderwijskundig begeleider vaak samen met de behandelend arts van het kind.

Louise Eijkenboom
Blog

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Door: Louise Eijkenboom

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem.