Artikelen

Claudette van Gaal
Blog

Als leerling met epilepsie starten in het voortgezet onderwijs

Door: Claudette van Gaal

Epilepsie heeft invloed op het schoolse functioneren en welbevinden van een kind.

Ria Koerhuis
Blog

Als kleuter met epilepsie starten in het basisonderwijs

Door: Ria Koerhuis

Epilepsie bij jonge kinderen kan invloed hebben op de start in het basisonderwijs.

Elma van Doorn
Blog

Leerlingen met epilepsie en het speciaal basisonderwijs

Door: Elma van Doorn

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Reguliere basisscholen bieden daarom zorg op maat voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hans van Dijck
Blog

Narcolepsie: geplande dutjes op school helpen

Door: Hans van Dijck

Sanne (17) heeft narcolepsie, een neurologische slaap/waakstoornis. Mensen met narcolepsie kunnen overdag niet wakker blijven.

Maarten Bakermans
Blog

Ontwikkelingsonderzoek bij kleuters met epilepsie

Door: Maarten Bakermans

Epilepsie kan bij kleuters zorgen voor een verstoring van de ontwikkeling op verschillende gebieden.

Leonie Bloemendaal
Blog

Eerste Hulp Bij Aanvallen: het belang van een aanvalsprotocol

Door: Leonie Bloemendaal

Als onderwijskundig begeleider verzorg ik niet alleen de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en epilepsie. Er wordt soms ook om begeleiding gevraagd voor goed f

Nel Perdaems
Blog

Het belang van een oplossingsgerichte aanpak voor leerlingen met epilepsie

Door: Nel Perdaems

Kyra heeft een bovengemiddeld IQ en kan hierdoor starten op de havo in het regulier onderwijs.

Froukje de Vries
Blog

Regulier of speciaal onderwijs voor een leerling met epilepsie

Door: Froukje de Vries

Britt is een kleuter in het regulier onderwijs met moeilijk instelbare epilepsie.

John van de Corput
Blog

Scholingsbijeenkomsten over epilepsie

Door: John van de Corput

Veel leerlingen met epilepsie zitten in het speciaal onderwijs, zoals mytylscholen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Lina Rood
Blog

Concrete stappenplannen als hulpmiddel voor leerlingen met epilepsie

Door: Lina Rood

Mert is een basisschoolleerling met epilepsie. Door zijn epilepsie gaat het niet altijd goed op school.

Marjo Covalenco
Blog

Op de juiste manier omgaan met kinderen met epilepsie

Door: Marjo Covalenco

Epilepsie kan een grote impact hebben op het opgroeien en de schoolcarrière van een kind.

Claudia van den Hoven
Blog

Het belang van openheid over epilepsie bij kinderen

Door: Claudia van den Hoven

Kinderen met epilepsie kunnen onzeker zijn over reacties van medeleerlingen op hun epilepsie.

Annemieke Pinxteren
Blog

Hersenchirurgie bij kinderen met epilepsie

Door: Annemieke Pinxteren

Bij de behandeling van kinderen met een focale epilepsie en een structurele oorzaak van de epilepsie overwegen neurologen tegenwoordig vaker een hersenoperatie.

Maria Beks
Blog

Agressief gedrag door absence epilepsie

Door: Maria Beks

Tuur is een basisschoolleerling met absence epilepsie. Hoewel hij hiervoor medicatie heeft, heeft hij af en toe nog absences.

Carola Bol
Blog

Epilepsie, gedragsproblemen en een taalachterstand

Door: Carola Bol

Sommige kinderen met epilepsie laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen en lastig te hanteren is.

Jan Bosmans
Blog

Onderwijskundig spreekuur voor leerlingen met epilepsie in het ziekenhuis

Door: Jan Bosmans

Voor de schoolbegeleiding van leerlingen met epilepsie werk ik als onderwijskundig begeleider vaak samen met de behandelend arts van het kind.

Louise Eijkenboom
Blog

Oplossingen voor verstoorde informatieverwerking bij een kleuter met epilepsie

Door: Louise Eijkenboom

Hakan is een jongen van vijf in het regulier basisonderwijs met epilepsie. Hoewel de epilepsie onder controle is, maken Hakans ouders en juf zich zorgen om hem.

Richard Donker
Blog

Nieuwe werkvorm in de klas verbetert prestaties van alle leerlingen

Door: Richard Donker

Johan is vanwege zijn epilepsie aangemeld voor begeleiding van het LWOE. Hij is leerling op een basisschool in het midden van het land.

Judy Koopmans
Blog

Epilepsie en autisme

Door: Judy Koopmans

Als onderwijskundig begeleider van het LWOE richt ik me op epilepsie en leer- en gedragsproblemen.

Marieke Wijnans
Achtergrondartikel

Het werk van psychologen bij het LWOE

Door: Marieke Wijnans

Het LWOE bestaat uit een groot aantal onderwijskundig begeleiders en een team van gedragswetenschappers ofwel psychologen.

Richard Donker
Blog

Epilepsie en andere zorgvragen

Door: Richard Donker

Veel leerkrachten van leerlingen met epilepsie hebben allerlei vragen.

Jasper Beekhuis
Blog

Zelfstandigheid en weerbaarheid bij leerlingen met epilepsie

Door: Jasper Beekhuis

Het is belangrijk dat kinderen met epilepsie leren zeggen wat er aan de hand is en wat ze nodig hebben.

Karin Lorskens
Blog

Meer begrip voor epilepsie op school

Door: Karin Lorskens

Eline is een brugklasleerling die veel last heeft van haar epilepsie. Ze heeft absences die dagelijks haar functioneren beïnvloeden.