Blog

Samenwerken met het Samenwerkingsverband voor een leerling met epilepsie
Blog Elma van Doorn

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het Samenwerkingsverband (SWV) waar de school onder valt. Met name als er vragen zijn over extra begeleidingsmogelijkheden voor de leerling met epilepsie. Zelf werk ik regelmatig samen met het Samenwerkingsverband Unita.  

Prikkelverwerking en gedrag in de klas
Jonita Vreijsen | Marieke Wijnans

Veel leerlingen met epilepsie hebben aandachtproblemen die hen parten spelen in hun schoolloopbaan. Deze leerlingen kunnen soms wat ongeïnteresseerd lijken of slaperig om zich heen kijken en niet volgen wat de leerkracht vertelt. Of een leerling kan uiterst gevoelig zijn voor alle prikkels in zijn omgeving, zoals aanrakingen, geluiden en drukte om zich heen en daardoor erg heftig reageren. Deze gedragingen kunnen het gevolg zijn van een niet goed verlopende sensorische informatieverwerking en dit kan de leerling belemmeren om tot leren te komen.

Samenwerking van alle betrokkenen leidt tot goede resultaten
Marieke van der Lende

Zo ook in het geval van Stijn. Hij is gedurende twee maanden opgenomen geweest in de epilepsiekliniek van SEIN Zwolle. Daar is aan ouders de diagnose ESES (Electrical Status Epilepticus during Sleep) meegegeven. Een aandoening die bij Stijn, de helft van een tweeling, ernstige gevolgen heeft voor zijn gedrag. Het is een verdrietige periode voor de ouders en het gezin.

Een zwarte dag uit mijn leven met veel consequenties
Suzanne van Haren

Op 1 oktober 1998 werd ik geboren in het ziekenhuis als een gezonde baby. Na 10 dagen begon ik veel te huilen. Mijn hele lichaam begon heftig te schokken en ik werd met spoed opgenomen. De uitslag was confronterend: een hersenbloeding in de rechterhersenhelft. Zichtbare gevolgen waren een scheve mond, krachtverlies in mijn linker lichaamshelft en evenwichtsproblemen. Het was afwachten hoe ik mij zou ontwikkelen.