Blog

Rolandische epilepsie en leesproblemen
blog: Loretta van Iterson, Kinderneuropsycholoog

Kinderen met epilepsie kunnen ook een andere bijkomende stoornis hebben. Eén ervan is dyslexie. Het epilepsiebeeld dat redelijk vaak met dyslexie wordt geassocieerd, is Rolandische epilepsie.

Samen met de leerling het team versterken
blog Karin Lorskens-de Wit

Een leerling met tonisch clonische aanvallen en absences in de bovenbouw van het VWO ambulant begeleiden is soms een ingewikkelde, maar ook altijd een mooie uitdaging. Er wordt op het VWO vanaf klas 4 een groot beroep gedaan op de executieve functies van de leerling in de vorm van zelfstandig plannen en organiseren van het schoolwerk.

Samenwerken met het Samenwerkingsverband voor een leerling met epilepsie
Blog Elma van Doorn

Als onderwijskundig begeleider kom ik regelmatig in aanraking met het Samenwerkingsverband (SWV) waar de school onder valt. Met name als er vragen zijn over extra begeleidingsmogelijkheden voor de leerling met epilepsie. Zelf werk ik regelmatig samen met het Samenwerkingsverband Unita.  

Prikkelverwerking en gedrag in de klas
Jonita Vreijsen | Marieke Wijnans

Veel leerlingen met epilepsie hebben aandachtproblemen die hen parten spelen in hun schoolloopbaan. Deze leerlingen kunnen soms wat ongeïnteresseerd lijken of slaperig om zich heen kijken en niet volgen wat de leerkracht vertelt. Of een leerling kan uiterst gevoelig zijn voor alle prikkels in zijn omgeving, zoals aanrakingen, geluiden en drukte om zich heen en daardoor erg heftig reageren. Deze gedragingen kunnen het gevolg zijn van een niet goed verlopende sensorische informatieverwerking en dit kan de leerling belemmeren om tot leren te komen.